Driessen Transport

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing:

  • Grensoverschrijdend wegvervoer: Het CMR-verdrag.
  • Wegvervoer binnen Nederland: De Algemene Vervoerscondities 1983, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
  • De Transport en Logistiek Nederland Algemene Voorwaarden, gedeponeerd 1922 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 1 oktober 1993.
  • De Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX op 2 maart 1992 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 23.
  • Physical Distribution Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 februari 1996.
  • Parkeren, laden en lossen is op het terrein van Driessen Transport Wijchen BV geheel voor risico van de opdrachtgever.

Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

Voor zover in de voorgaande voorwaarden niet anders is bepaald, zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van ’s-Hertogenbosch.

De voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegestuurd.